Józef Wydra

Bohaterem odcinka jest Józef Wydra (1895-1942) – weteran I wojny światowej (dwukrotnie odznaczonego Krzyżem Żelaznym) oraz Powstań Śląskich (uhonorowanego krzyżem Virtuti Militari V klasy). Wydra nie potrafił odnaleźć się w czasach pokoju. W okresie międzywojennym służył w Policji Województwa Śląskiego, z której został usunięty ze względu na porywczość wynikającą z traumy wojennej. Był zwolennikiem Wojciecha Korfantego i zdecydowanym krytykiem sanacji. ... Read More

Franciszek Zając

Bohaterem odcinka jest Franciszek Zając (1889-1941) – twórca Towarzystwa Śpiewaczego "Halka" w Kozłowej Górze, uczestnik walk I wojny światowej oraz Powstań Śląskich. Za swoje zaangażowanie w walki powstańcze Zając odebrał w lipcu 1922 roku z rąk J. Piłsudskiego Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari. Po ustaniu walk pełnił funkcję prezesa powiatowego zarządu Związku Byłych Powstańców i Naczelnika Urzędu Okręgowego w ... Read More

Franciszek Cierniak

Bohaterem odcinka jest Franciszek Cierniak (1900-1975) – uczestnik walk I wojny światowej, Powstania Wielkopolskiego, wojny polsko-bolszewickiej oraz III Powstania Śląskiego. W okresie międzywojennym pracował w Policji Województwa Śląskiego, pełniąc służbę w Szarleju, Rudzie i ponownie w Szarleju aż do wybuchu II wojny światowej. We wrześniu w 1939 roku Cierniak uczestniczył w walkach z Freikorpsem w obronie granicy na odcinku Piekary-Szarlej. ... Read More

Karol Frelich

Bohaterem odcinka jest Karol Frelich (1896-1972) – powstaniec śląski, żołnierz Wojska Polskiego, działacz rządu londyńskiego. Frelich urodził się w Lipinach jako pogrobowiec (jego ojciec zmarł przed jego urodzeniem w wypadku na kopalni). W czasie I wojny światowej został powołany do wojska pruskiego. Służył na froncie zachodnim, gdzie trafił do brytyjskiej niewoli. W listopadzie 1918 roku wstąpił do armii gen. Hallera. ... Read More

Jan Przybyłek

Bohaterem odcinka jest Jan Przybyłek (1894-1965) – jeden z najważniejszych organizatorów Polskiej Organizacji Wojskowej. Tworzył jednostki POW na powiat bytomski oraz na powiaty: kluczborski, częściowo strzelecko-opolski, lubliniecki i oleski. Już od najmłodszych lat był członkiem (a w późniejszym czasie naczelnikiem) Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Piekarach Wielkich. Pełnił również funkcję zastępcy Józefa Dreyzy - naczelnika Okręgu VI TG „Sokół”. Przybyłek był ... Read More

Bronisław Hager

Bohaterem odcinka jest Bronisław Hager (1890-1969) – syn polskich działaczy narodowych Maksymiliana Hagera i Karoliny z d. Urbanowskiej. Od najmłodszych lat angażował się w działalność propolską, m.in. kampanię Wojciecha Korfantego do Reichstagu. Studiował w Szwajcarii, lecz po roku przeniósł się do Krakowa, gdzie w 1914 r. uzyskał dyplom lekarza. W czasie I wojny światowej został powołany do wojska austriackiego i ... Read More

Elżbieta Lubos

Bohaterką odcinka jest Elżbieta Lubos (z d. Lasek) (1902-1972), która już w wieku 17 lat wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska w swojej rodzinnej Żernicy. Złożyła przysięgę w obecności Feliksa Konopki dowódcy baonu 4 pułku piechoty wojsk powstańczych. Uczestniczyła w przygotowaniu Powstań poprzez m.in. przemycanie broni i amunicji. W jej domu rodzinnym znajdował się magazyn broni. Ukończyła również kurs ... Read More

Franciszek Sopot

Bohaterem odcinka jest Franciszek Sopot (1899-1971) – powstaniec śląski, urodzony w rodzinie rolniczej we wsi Kieleczka (w pow. gliwickim). Sopot uczestniczył w walkach I wojny światowej, a po powrocie zaangażował się w działalność propolską. Walczył w III Powstaniu Śląskim pod Górą św. Anny. Ożenił się z Heleną Jokiel z Mikulczyc 17 czerwca 1922 r. Kilka dni później jako powstaniec, musiał ... Read More

Franciszek Latka

Bohaterem odcinka jest Franciszek Latka (1899-1955) - powstaniec śląski z Orzegowa. Jego ojciec Konstanty był powstańcem styczniowym i jednym z najważniejszych działaczy narodowych na terenach dzisiejszej Rudy Śląskiej. Franciszek wraz z braćmi uczestniczył w powstaniach śląskich, a po nich wraz z żoną prowadził sklep kolonialny. W okresie II wojny światowej został zesłany przez Niemców na roboty przymusowe w okolice Cottbus. ... Read More

Paweł Zembok

Bohaterem odcinka jest Paweł Zembok (1894-1929) - działacz polskich organizacji na terenie powiatu pszczyńskiego (m.in. Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół") oraz uczestnik III powstania śląskiego. Po powstaniach Zembok był urzędnikiem Starostwa Powiatowego w Pszczynie, wiceprezesem powiatowym Związku Powstańców Śląskich oraz przedsiębiorcą (w 1922 r. założył Towarzystwo Wartowników "Strzecha", zajmujące się ochroną śląskich zakładów pracy). Zginął w 1929 r. w wypadku samochodowym.