Franciszek Latka

Bohaterem odcinka jest Franciszek Latka (1899-1955) - powstaniec śląski z Orzegowa. Jego ojciec Konstanty był powstańcem styczniowym i jednym z najważniejszych działaczy narodowych na terenach dzisiejszej Rudy Śląskiej. Franciszek wraz z braćmi uczestniczył w powstaniach śląskich, a po nich wraz z żoną prowadził sklep kolonialny. W okresie II wojny światowej został zesłany przez Niemców na roboty przymusowe w okolice Cottbus. ... Read More

Paweł Zembok

Bohaterem odcinka jest Paweł Zembok (1894-1929) - działacz polskich organizacji na terenie powiatu pszczyńskiego (m.in. Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół") oraz uczestnik III powstania śląskiego. Po powstaniach Zembok był urzędnikiem Starostwa Powiatowego w Pszczynie, wiceprezesem powiatowym Związku Powstańców Śląskich oraz przedsiębiorcą (w 1922 r. założył Towarzystwo Wartowników "Strzecha", zajmujące się ochroną śląskich zakładów pracy). Zginął w 1929 r. w wypadku samochodowym.

Augustyn Glazowski

Bohaterem odcinka jest Augustyn Glazowski (1870-1940). Działalność narodowa Glazowskiego zaczyna się pod koniec XIX wieku. W 1895 roku został kolporterem Katolika i otworzył drukarnię w Rozbarku, w której sprzedawano również polską prasę oraz książki drukowane w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. Glazowski był także współzałożycielem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Bytomiu - pierwszego gniazda tej organizacji na Górnym Śląsku. W 1904 r. ... Read More

Wilhelm Patoń

Bohaterem odcinka jest Wilhelm Patoń (1901-1940) - uczestnik powstań śląskich i pracownik Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. Bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej Wilhelm Patoń zaangażował się w działalność wywiadowczą. W marcu 1939 roku został zatrzymany na granicy polsko-niemieckiej w Bytomiu. Przez ponad rok był przetrzymywany w niemieckich więzieniach. W listopadzie 1940 roku został ścięty na gilotynie w Berlinie-Plötzensee za szpiegostwo na ... Read More

Emil Baron

Bohaterem odcinka jest Emil Baron (1897-1978) - członek Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" oraz Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Baron brał udział w trzech powstaniach śląskich (w III dowodził batalionem piekarskim) oraz uczestniczył w ochranianiu polskich wieców przed plebiscytem. W latach 1922-1926 był podoficerem Wojska Polskiego w 11 pp. w Będzinie, a w trakcie II wojny światowej działał w konspiracji na terenie ... Read More

Karol Kolebacz

Bohaterem odcinka jest Karol Kolebacz (1874-1961) - delegat powiatu raciborskiego na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 r., założyciel Polskiej Organizacji Wojskowej G. Śl. w Gorzycach, dowódca oddziału powstańczego w trakcie I powstania śląskiego. Po zakończeniu walk, w obawie przed niemieckimi represjami, Kolebacz musiał opuścić Górny Śląsk i osiedlić się w Wielkopolsce.

Robert Klyta

Bohaterem odcinka jest Robert Klyta (1882-1960) - uczestnik powstań śląskich na terenie ziemi rybnickiej. Ze względu na udział w powstaniach Klyta po plebiscycie musiał opuścić rodzinny majątek w Starych Gliwicach i przenieść się do Dębieńska (leżącego w granicach Polski). W okresie międzywojennym prowadził dwie restauracje. Podczas II wojny światowej jego majątek został zarekwirowany przez nazistów.

Antoni Kamiński

Bohaterem odcinka jest Antoni Kamiński (1893-1943) – urodzony w Warszawie, jako młody człowiek uczestniczył w walkach I wojny św. Po wojnie ożenił się i zamieszkał na Śląsku. Wszedł w skład POW G. Śl., gdzie zajął się organizacją broni na potrzeby powstań. W międzywojniu pełnił funkcję Policjanta Woj. Śląskiego w Siemianowicach Śl. W czasie II wojny św. trafił do niewoli radzieckiej. ... Read More

Józefa Bramowska

Bohaterką odcinka jest Józefa Bramowska (1860-1942) – propagatorka polskości na Śląsku (m.in. przewodnicząca Towarzystwa Polek na Śląsku), uczestniczka plebiscytu i III powstania (jej mieszkanie stanowiło lokal konspiracyjny i skład broni), senator RP w latach 1929–1930 i w 1935. Po rozpoczęciu II wojny św. ewakuowała się na wschód, lecz jeszcze we wrześniu 1939 r. wróciła do rodzinnego Żyglina, gdzie do końca ... Read More

Jan Kniszka

Bohaterem odcinka jest Jan Kniszka (1881-1945) – jeden z organizatorów Polskiej Organizacji Wojskowej G.Śl w Gorzycach, powstaniec śląski. Już od początku XX wieku aktywnie uczestniczył w życiu polskim na Śląsku. W swoim domu w Kraskowcu prowadził bibliotekę polską w ramach Towarzystwa Czytelni Ludowych, założył Towarzystwo Polsko-Katolickie św. Jacka, polski teatr i chór. Swoją działalnością narodową zwrócił na siebie uwagę władz ... Read More