Franciszek Latka

Bohaterem odcinka jest Franciszek Latka (1899-1955) – powstaniec śląski z Orzegowa. Jego ojciec Konstanty był powstańcem styczniowym i jednym z najważniejszych działaczy narodowych na terenach dzisiejszej Rudy Śląskiej. Franciszek wraz z braćmi uczestniczył w powstaniach śląskich, a po nich wraz z żoną prowadził sklep kolonialny. W okresie II wojny światowej został zesłany przez Niemców na roboty przymusowe w okolice Cottbus. Jego żona w zaawansowanej ciąży pozostała bez środków do życia. Wkrótce udało jej się jednak odnaleźć męża – odtąd okres wiosenno-letni cała rodzina spędzała razem w Cottbus, jednak w zimie ze względu na warunki panujące w obozie Franciszek pozostawał na robotach, a jego żona i syn wracali do rodzinnego Orzegowa. Sytuacja zmieniła się wraz z kapitulacją Niemiec. Franciszek trafił do radzieckiej niewoli, z której wrócił do domu po dwóch latach. Nie mógł utrzymać się z wyuczonego zawodu piekarza, więc w wieku 54 lat zatrudnił się jako górnik w kopalni Karol. Zmarł „na dole” po 2,5 roku na zawał serca.