Karol Frelich

Bohaterem odcinka jest Karol Frelich (1896-1972) – powstaniec śląski, żołnierz Wojska Polskiego, działacz rządu londyńskiego. Frelich urodził się w Lipinach jako pogrobowiec (jego ojciec zmarł przed jego urodzeniem w wypadku na kopalni). W czasie I wojny światowej został powołany do wojska pruskiego. Służył na froncie zachodnim, gdzie trafił do brytyjskiej niewoli. W listopadzie 1918 roku wstąpił do armii gen. Hallera. Brał udział w walkach na froncie ukraińskim i bolszewickim. Później, w randze podporucznika walczył w III Powstaniu Śląskim, dowodząc I batalionem 4 pułku powstańczego. W okresie międzywojennym był notariuszem. W trakcie II wojny został powołany do wojska w randze kapitana. Przedostał się do Lwowa, a następnie przez Rumunię do Francji. Po jej upadku trafił do Wielkiej Brytanii i został osadzony w Stacji Zbornej Oficerów Rothesay. Zwolniono go stamtąd w 1942 r. Stał się wówczas jednym z najbliższym współpracowników ministra Karola Popiela w Rządzie RP na uchodźstwie. Po powrocie do Polski był szykanowany przez SB. Za swoje walki z okresu 1918-1922 został odznaczony Mieczami Hallerowskimi, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości oraz francuskim Orderem Narodowym Legii Honorowej.