Karol Frelich

Bohaterem odcinka jest Karol Frelich (1896-1972) – powstaniec śląski, żołnierz Wojska Polskiego, działacz rządu londyńskiego. Frelich urodził się w Lipinach jako pogrobowiec (jego ojciec zmarł przed jego urodzeniem w wypadku na kopalni). W czasie I wojny światowej został powołany do wojska pruskiego. Służył na froncie zachodnim, gdzie trafił do brytyjskiej niewoli. W listopadzie 1918 roku wstąpił do armii gen. Hallera. ... Read More

Jan Przybyłek

Bohaterem odcinka jest Jan Przybyłek (1894-1965) – jeden z najważniejszych organizatorów Polskiej Organizacji Wojskowej. Tworzył jednostki POW na powiat bytomski oraz na powiaty: kluczborski, częściowo strzelecko-opolski, lubliniecki i oleski. Już od najmłodszych lat był członkiem (a w późniejszym czasie naczelnikiem) Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Piekarach Wielkich. Pełnił również funkcję zastępcy Józefa Dreyzy - naczelnika Okręgu VI TG „Sokół”. Przybyłek był ... Read More

Elżbieta Lubos

Bohaterką odcinka jest Elżbieta Lubos (z d. Lasek) (1902-1972), która już w wieku 17 lat wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska w swojej rodzinnej Żernicy. Złożyła przysięgę w obecności Feliksa Konopki dowódcy baonu 4 pułku piechoty wojsk powstańczych. Uczestniczyła w przygotowaniu Powstań poprzez m.in. przemycanie broni i amunicji. W jej domu rodzinnym znajdował się magazyn broni. Ukończyła również kurs ... Read More

Klara Przybyłek

Bohaterką odcinka jest Klara Przybyłek (z d. Glazowska) (1899-1979) – członkini i kierowniczka oddziałów żeńskich w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Piekarach Wielkich. Wraz z przyszłym mężem Janem współtworzyła Polską Organizację Wojskową na powiat bytomski. Pomagała przy kursach żeńskich: łączniczek, kurierek i sanitariuszek, współtworząc pierwsze kadry Polskiego Czerwonego Krzyża na tym terenie oraz pierwsze żeńskie oddziały sanitarne przy P.O.W na Śląsku. ... Read More

Emil Baron

Bohaterem odcinka jest Emil Baron (1897-1978) - członek Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" oraz Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Baron brał udział w trzech powstaniach śląskich (w III dowodził batalionem piekarskim) oraz uczestniczył w ochranianiu polskich wieców przed plebiscytem. W latach 1922-1926 był podoficerem Wojska Polskiego w 11 pp. w Będzinie, a w trakcie II wojny światowej działał w konspiracji na terenie ... Read More

Karol Kolebacz

Bohaterem odcinka jest Karol Kolebacz (1874-1961) - delegat powiatu raciborskiego na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 r., założyciel Polskiej Organizacji Wojskowej G. Śl. w Gorzycach, dowódca oddziału powstańczego w trakcie I powstania śląskiego. Po zakończeniu walk, w obawie przed niemieckimi represjami, Kolebacz musiał opuścić Górny Śląsk i osiedlić się w Wielkopolsce.

Paweł Brandys

Bohaterem odcinka jest ks. Paweł Brandys (1869-1950) - w latach 1907-1918 członek Koła Polskiego w Reichstagu. W sierpniu 1919 r. uczestniczył w naradzie POW Górnego Śląska, poświęconej ustaleniu wybuchu I powstania śląskiego. W czasie plebiscytu i III powstania udostępnił swoje probostwo na narady działaczy polskich. Dowodził także w walkach frontowych w 1921 r. Był także posłem na Sejm Ustawodawczy, od ... Read More