Klara Przybyłek

Bohaterką odcinka jest Klara Przybyłek (z d. Glazowska) (1899-1979) – członkini i kierowniczka oddziałów żeńskich w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Piekarach Wielkich. Wraz z przyszłym mężem Janem współtworzyła Polską Organizację Wojskową na powiat bytomski. Pomagała przy kursach żeńskich: łączniczek, kurierek i sanitariuszek, współtworząc pierwsze kadry Polskiego Czerwonego Krzyża na tym terenie oraz pierwsze żeńskie oddziały sanitarne przy P.O.W na Śląsku. Współtworzyła w swoim rodzinnym domu główny punkt werbunkowy do I Pułku Strzelców Bytomskich. W roku 1919 pełniła rolę kurierki i łączniczki z powiatami północnymi. Została mianowana kierowniczką ekspozytury wywiadowczej Oddziału II przy głównym dowództwie P.O.W. Odznaczona Krzyżem Niepodległości oraz Śląską Wstęgą Zasługi i Waleczności.