Jan Przybyłek

Bohaterem odcinka jest Jan Przybyłek (1894-1965) – jeden z najważniejszych organizatorów Polskiej Organizacji Wojskowej. Tworzył jednostki POW na powiat bytomski oraz na powiaty: kluczborski, częściowo strzelecko-opolski, lubliniecki i oleski. Już od najmłodszych lat był członkiem (a w późniejszym czasie naczelnikiem) Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Piekarach Wielkich. Pełnił również funkcję zastępcy Józefa Dreyzy - naczelnika Okręgu VI TG „Sokół”. Przybyłek był ... Read More

Klara Przybyłek

Bohaterką odcinka jest Klara Przybyłek (z d. Glazowska) (1899-1979) – członkini i kierowniczka oddziałów żeńskich w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Piekarach Wielkich. Wraz z przyszłym mężem Janem współtworzyła Polską Organizację Wojskową na powiat bytomski. Pomagała przy kursach żeńskich: łączniczek, kurierek i sanitariuszek, współtworząc pierwsze kadry Polskiego Czerwonego Krzyża na tym terenie oraz pierwsze żeńskie oddziały sanitarne przy P.O.W na Śląsku. ... Read More