Józef Wydra

Bohaterem odcinka jest Józef Wydra (1895-1942) – weteran I wojny światowej (dwukrotnie odznaczonego Krzyżem Żelaznym) oraz Powstań Śląskich (uhonorowanego krzyżem Virtuti Militari V klasy). Wydra nie potrafił odnaleźć się w czasach pokoju. W okresie międzywojennym służył w Policji Województwa Śląskiego, z której został usunięty ze względu na porywczość wynikającą z traumy wojennej. Był zwolennikiem Wojciecha Korfantego i zdecydowanym krytykiem sanacji. ... Read More

Franciszek Zając

Bohaterem odcinka jest Franciszek Zając (1889-1941) – twórca Towarzystwa Śpiewaczego "Halka" w Kozłowej Górze, uczestnik walk I wojny światowej oraz Powstań Śląskich. Za swoje zaangażowanie w walki powstańcze Zając odebrał w lipcu 1922 roku z rąk J. Piłsudskiego Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari. Po ustaniu walk pełnił funkcję prezesa powiatowego zarządu Związku Byłych Powstańców i Naczelnika Urzędu Okręgowego w ... Read More

Franciszek Cierniak

Bohaterem odcinka jest Franciszek Cierniak (1900-1975) – uczestnik walk I wojny światowej, Powstania Wielkopolskiego, wojny polsko-bolszewickiej oraz III Powstania Śląskiego. W okresie międzywojennym pracował w Policji Województwa Śląskiego, pełniąc służbę w Szarleju, Rudzie i ponownie w Szarleju aż do wybuchu II wojny światowej. We wrześniu w 1939 roku Cierniak uczestniczył w walkach z Freikorpsem w obronie granicy na odcinku Piekary-Szarlej. ... Read More

Jan Przybyłek

Bohaterem odcinka jest Jan Przybyłek (1894-1965) – jeden z najważniejszych organizatorów Polskiej Organizacji Wojskowej. Tworzył jednostki POW na powiat bytomski oraz na powiaty: kluczborski, częściowo strzelecko-opolski, lubliniecki i oleski. Już od najmłodszych lat był członkiem (a w późniejszym czasie naczelnikiem) Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Piekarach Wielkich. Pełnił również funkcję zastępcy Józefa Dreyzy - naczelnika Okręgu VI TG „Sokół”. Przybyłek był ... Read More

Klara Przybyłek

Bohaterką odcinka jest Klara Przybyłek (z d. Glazowska) (1899-1979) – członkini i kierowniczka oddziałów żeńskich w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Piekarach Wielkich. Wraz z przyszłym mężem Janem współtworzyła Polską Organizację Wojskową na powiat bytomski. Pomagała przy kursach żeńskich: łączniczek, kurierek i sanitariuszek, współtworząc pierwsze kadry Polskiego Czerwonego Krzyża na tym terenie oraz pierwsze żeńskie oddziały sanitarne przy P.O.W na Śląsku. ... Read More

Augustyn Glazowski

Bohaterem odcinka jest Augustyn Glazowski (1870-1940). Działalność narodowa Glazowskiego zaczyna się pod koniec XIX wieku. W 1895 roku został kolporterem Katolika i otworzył drukarnię w Rozbarku, w której sprzedawano również polską prasę oraz książki drukowane w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. Glazowski był także współzałożycielem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Bytomiu - pierwszego gniazda tej organizacji na Górnym Śląsku. W 1904 r. ... Read More

Emil Baron

Bohaterem odcinka jest Emil Baron (1897-1978) - członek Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" oraz Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Baron brał udział w trzech powstaniach śląskich (w III dowodził batalionem piekarskim) oraz uczestniczył w ochranianiu polskich wieców przed plebiscytem. W latach 1922-1926 był podoficerem Wojska Polskiego w 11 pp. w Będzinie, a w trakcie II wojny światowej działał w konspiracji na terenie ... Read More

Józef Wanot

Bohaterem odcinka jest Józef Wanot (1878-1970). Urodził się w Piekarach w rodzinie wielodzietnej. Pracował jako maszynista dołowy w kopalni Radzionków, aby utrzymać 10-osobową rodzinę po nocnej zmianie pracował dodatkowo przy remoncie dachów. Od 1895 roku był członkiem Polskiego Towarzystwa im. św. Alojzego, prowadzonego przez Wawrzyńca Hajdę – „Śląskiego Wernyhorę” oraz Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Piekarach Śląskich, gdzie w latach 1915-17 ... Read More