Augustyn Glazowski

Bohaterem odcinka jest Augustyn Glazowski (1870-1940). Działalność narodowa Glazowskiego zaczyna się pod koniec XIX wieku. W 1895 roku został kolporterem Katolika i otworzył drukarnię w Rozbarku, w której sprzedawano również polską prasę oraz książki drukowane w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. Glazowski był także współzałożycielem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bytomiu – pierwszego gniazda tej organizacji na Górnym Śląsku. W 1904 r. przeniósł się z rodziną do Wielkich Piekar i odkupił kamienicę przy Kalwaryjskiej 51. Szybko stała się ona „kuźnią Glazowskiego” – miejscem, w którym swoje siedziby miały polskie organizacje narodowe (m.in. TG „Sokół”, Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Towarzystwo Śpiewacze „Halka”, Kasyno Polskie, Towarzystwo św. Alojzego czy Towarzystwo Polek). Za swoją działalność Glazowski był szykanowany przez władze niemieckie (m.in. w okresie I wojny światowej osadzono go w twierdzy w Nysie). W okresie powstań śląskich w jego kamienicy znajdował się główny punkt werbunkowy i przesyłkowy Pułku Strzelców Bytomskich, placówka ekspozytury polskiego wywiadu, a także składnica broni powstańczej.