Jan Przybyłek

Bohaterem odcinka jest Jan Przybyłek (1894-1965) – jeden z najważniejszych organizatorów Polskiej Organizacji Wojskowej. Tworzył jednostki POW na powiat bytomski oraz na powiaty: kluczborski, częściowo strzelecko-opolski, lubliniecki i oleski. Już od najmłodszych lat był członkiem (a w późniejszym czasie naczelnikiem) Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Piekarach Wielkich. Pełnił również funkcję zastępcy Józefa Dreyzy - naczelnika Okręgu VI TG „Sokół”. Przybyłek był ... Read More

Klara Przybyłek

Bohaterką odcinka jest Klara Przybyłek (z d. Glazowska) (1899-1979) – członkini i kierowniczka oddziałów żeńskich w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Piekarach Wielkich. Wraz z przyszłym mężem Janem współtworzyła Polską Organizację Wojskową na powiat bytomski. Pomagała przy kursach żeńskich: łączniczek, kurierek i sanitariuszek, współtworząc pierwsze kadry Polskiego Czerwonego Krzyża na tym terenie oraz pierwsze żeńskie oddziały sanitarne przy P.O.W na Śląsku. ... Read More

Augustyn Glazowski

Bohaterem odcinka jest Augustyn Glazowski (1870-1940). Działalność narodowa Glazowskiego zaczyna się pod koniec XIX wieku. W 1895 roku został kolporterem Katolika i otworzył drukarnię w Rozbarku, w której sprzedawano również polską prasę oraz książki drukowane w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. Glazowski był także współzałożycielem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Bytomiu - pierwszego gniazda tej organizacji na Górnym Śląsku. W 1904 r. ... Read More

Emil Baron

Bohaterem odcinka jest Emil Baron (1897-1978) - członek Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" oraz Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Baron brał udział w trzech powstaniach śląskich (w III dowodził batalionem piekarskim) oraz uczestniczył w ochranianiu polskich wieców przed plebiscytem. W latach 1922-1926 był podoficerem Wojska Polskiego w 11 pp. w Będzinie, a w trakcie II wojny światowej działał w konspiracji na terenie ... Read More