Franciszek Cierniak

Bohaterem odcinka jest Franciszek Cierniak (1900-1975) – uczestnik walk I wojny światowej, Powstania Wielkopolskiego, wojny polsko-bolszewickiej oraz III Powstania Śląskiego. W okresie międzywojennym pracował w Policji Województwa Śląskiego, pełniąc służbę w Szarleju, Rudzie i ponownie w Szarleju aż do wybuchu II wojny światowej. We wrześniu w 1939 roku Cierniak uczestniczył w walkach z Freikorpsem w obronie granicy na odcinku Piekary-Szarlej. Następnie w obawie przed represjami wyjechał do siostry do Poznania. W trakcie wojny ukrywał się przed grożącym mu niebezpieczeństwem w specjalnie przygotowanej kryjówce na strychu, z której wychodził tylko pod osłoną nocy. Po wojnie wrócił do Piekar Śląskich.