Franciszek Cierniak

Bohaterem odcinka jest Franciszek Cierniak (1900-1975) – uczestnik walk I wojny światowej, Powstania Wielkopolskiego, wojny polsko-bolszewickiej oraz III Powstania Śląskiego. W okresie międzywojennym pracował w Policji Województwa Śląskiego, pełniąc służbę w Szarleju, Rudzie i ponownie w Szarleju aż do wybuchu II wojny światowej. We wrześniu w 1939 roku Cierniak uczestniczył w walkach z Freikorpsem w obronie granicy na odcinku Piekary-Szarlej. ... Read More