Elżbieta Lubos

Bohaterką odcinka jest Elżbieta Lubos (z d. Lasek) (1902-1972), która już w wieku 17 lat wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska w swojej rodzinnej Żernicy. Złożyła przysięgę w obecności Feliksa Konopki dowódcy baonu 4 pułku piechoty wojsk powstańczych. Uczestniczyła w przygotowaniu Powstań poprzez m.in. przemycanie broni i amunicji. W jej domu rodzinnym znajdował się magazyn broni. Ukończyła również kurs dla sanitariuszek, który pozwolił jej podczas II Powstania Śląskiego nieść pomoc rannym powstańcom. Po zakończeniu powstania wyjechała do Rybnika, gdzie pomagała organizować polskie szkoły, w których również nauczała. Podczas III powstania jako sanitariuszka była zaszeregowana w baonie dowodzonym przez kpt. Nikodema Sobika, który dowodził 2 batalionem 2 żorskiego pułku piechoty. Następnie trafiła do baonu gliwickiego. W czasie II wojny światowej prowadziła tajne nauczanie. Po wyzwoleniu pracowała jako nauczycielka. Została odznaczona Medalem Niepodległości, Śląskim Krzyżem Powstańczym oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.