Elżbieta Lubos

Bohaterką odcinka jest Elżbieta Lubos (z d. Lasek) (1902-1972), która już w wieku 17 lat wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska w swojej rodzinnej Żernicy. Złożyła przysięgę w obecności Feliksa Konopki dowódcy baonu 4 pułku piechoty wojsk powstańczych. Uczestniczyła w przygotowaniu Powstań poprzez m.in. przemycanie broni i amunicji. W jej domu rodzinnym znajdował się magazyn broni. Ukończyła również kurs ... Read More