Paweł Brandys

Bohaterem odcinka jest ks. Paweł Brandys (1869-1950) – w latach 1907-1918 członek Koła Polskiego w Reichstagu. W sierpniu 1919 r. uczestniczył w naradzie POW Górnego Śląska, poświęconej ustaleniu wybuchu I powstania śląskiego. W czasie
plebiscytu i III powstania udostępnił swoje probostwo na narady działaczy polskich. Dowodził także w walkach frontowych w 1921 r. Był także posłem na Sejm Ustawodawczy, od 1922 r. działaczem Chrześcijańskiej Demokracji, a od 1928 senatorem RP II kadencji. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta.