Franciszek Sopot

Bohaterem odcinka jest Franciszek Sopot (1899-1971) – powstaniec śląski, urodzony w rodzinie rolniczej we wsi Kieleczka (w pow. gliwickim). Sopot uczestniczył w walkach I wojny światowej, a po powrocie zaangażował się w działalność propolską. Walczył w III Powstaniu Śląskim pod Górą św. Anny. Ożenił się z Heleną Jokiel z Mikulczyc 17 czerwca 1922 r. Kilka dni później jako powstaniec, musiał opuścić Mikulczyce, które po podziale Śląska pozostały w granicach Niemiec. Przeniósł się do Królewskiej Huty. Przez wiele lat pracował w Polskich Kolejach Państwowych. Został odznaczony m.in. Śląskim Krzyżem Powstańczym.