Franciszek Sopot

Bohaterem odcinka jest Franciszek Sopot (1899-1971) – powstaniec śląski, urodzony w rodzinie rolniczej we wsi Kieleczka (w pow. gliwickim). Sopot uczestniczył w walkach I wojny światowej, a po powrocie zaangażował się w działalność propolską. Walczył w III Powstaniu Śląskim pod Górą św. Anny. Ożenił się z Heleną Jokiel z Mikulczyc 17 czerwca 1922 r. Kilka dni później jako powstaniec, musiał ... Read More

Franciszek Wilczek

Bohaterem odcinka jest Franciszek Wilczek (1875-1938) – w okresie powstań śląskich i plebiscytu szef Sekcji Poczt i Kolei Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, a wcześniej jeden z pionierów kolejnictwa na terenie zaboru austriackiego. Był również naczelnikiem Wydziału Kolejowego NRL. Jego głównym zadaniem było koordynowanie działań zmierzających do organizacji ruchu kolejowego i utworzenia organu zarządzającego transportem kolejowym na terenach, które powróciły do Polski. ... Read More