Franciszek Wilczek

Bohaterem odcinka jest Franciszek Wilczek (1875-1938) – w okresie powstań śląskich i plebiscytu szef Sekcji Poczt i Kolei Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, a wcześniej jeden z pionierów kolejnictwa na terenie zaboru austriackiego. Był również naczelnikiem Wydziału Kolejowego NRL. Jego głównym zadaniem było koordynowanie działań zmierzających do organizacji ruchu kolejowego i utworzenia organu zarządzającego transportem kolejowym na terenach, które powróciły do Polski. Po 1922 r. zajmował stanowisko kierownicze w Dyrekcji Kolei Państwowych w Katowicach.