Paweł Zembok

Bohaterem odcinka jest Paweł Zembok (1894-1929) – działacz polskich organizacji na terenie powiatu pszczyńskiego (m.in. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”) oraz uczestnik III powstania śląskiego. Po powstaniach Zembok był urzędnikiem Starostwa Powiatowego w Pszczynie, wiceprezesem powiatowym Związku Powstańców Śląskich oraz przedsiębiorcą (w 1922 r. założył Towarzystwo Wartowników „Strzecha”, zajmujące się ochroną śląskich zakładów pracy). Zginął w 1929 r. w wypadku samochodowym.