Bronisław Hager

Bohaterem odcinka jest Bronisław Hager (1890-1969) – syn polskich działaczy narodowych Maksymiliana Hagera i Karoliny z d. Urbanowskiej. Od najmłodszych lat angażował się w działalność propolską, m.in. kampanię Wojciecha Korfantego do Reichstagu. Studiował w Szwajcarii, lecz po roku przeniósł się do Krakowa, gdzie w 1914 r. uzyskał dyplom lekarza. W czasie I wojny światowej został powołany do wojska austriackiego i ... Read More

Paweł Kempka

Bohaterem odcinka jest Paweł Kempka (1886-1972) - polski prawnik i działacz narodowy, bliski współpracownik i przyjaciel Wojciecha Korfantego (szefa Wydziału Administracyjnego w Polskim Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu), współtwórca ustroju prawnego autonomicznego Województwa Śląskiego, posła do Sejmu Śląskiego trzech kadencji. W czasie II wojny światowej Kempka nie podpisał Volkslisty, za co został przez Niemców pozbawiony notariatu i całego majątku.

Maria Kujawska

Bohaterem odcinka jest Maria Kujawska (1893-1948) – lekarka, śląska działaczka społeczna i polityczna, jedna z pięciu posłanek na Sejm Śląski. Urodziła się w Raciborzu jako córka Wilhelma Raida, mistrza szewskiego i Berty z d. Jendrischek. Po ukończeniu szkoły średniej w 1915 roku wstąpiła na Wydział Medyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam pod wpływem grupy studentów polskich zafascynowała polską historią i kulturą. Wstąpiła ... Read More

Konstanty Wolny

Bohaterem odcinka jest Konstanty Wolny (1877-1940) – jeden z najważniejszych działaczy narodowych na Górnym Śląsku, pierwszy marszałek Sejmu Śląskiego oraz współtwórca Statutu Organicznego Województwa Śląskiego. Urodził się w rodzinie Wawrzyńca i Ludwiny z domu Jarczyk. Po śmierci matki rodzina przeniosła się do Zawodzia koło Katowic, gdzie Wawrzyniec podjął pracę jako kowal w hucie Baildon. Konstanty ukończył tam szkołę powszechną i ... Read More

Karol Gajdzik

Bohaterem odcinka jest Karol Gajdzik (1883-1955) – naczelnik TG „Sokół” w Przełajce, powstaniec śląski, poseł na Sejm Śląski IV kadencji. Gajdzik uznawany był za jednego z najważniejszych dowódców walk III powstania. Dowodził wówczas 4 pułkiem powstańczym w „Grupie Wschód”, który przyczynił się do zdobycia okręgu przemysłowego oraz odznaczył się w bitwach o Kędzierzyn i Cisową. Jak wspominają jego biografowie, Karol ... Read More