Karol Gajdzik

Bohaterem odcinka jest Karol Gajdzik (1883-1955) – naczelnik TG „Sokół” w Przełajce, powstaniec śląski, poseł na Sejm Śląski IV kadencji. Gajdzik uznawany był za jednego z najważniejszych dowódców walk III powstania. Dowodził wówczas 4 pułkiem powstańczym w „Grupie Wschód”, który przyczynił się do zdobycia okręgu przemysłowego oraz odznaczył się w bitwach o Kędzierzyn i Cisową. Jak wspominają jego biografowie, Karol Gajdzik „prowadził nerwowy tryb życia; najpierw rewizje, nieustająca groźba aresztowania przez Niemców i możliwość dekonspiracji, później jako dowódca Wojsk Powstańczych ciągle borykał się z brakiem pieniędzy na wojsko i spierał się ze służbami kwatermistrzowskimi o buty, ubrania i żywność dla żołnierzy”. Walczył w kampanii wrześniowej. Został aresztowany i dotkliwie pobity przez Gestapo, następnie osadzony w KL Buchenwald. Życie zawdzięcza swoim podkomendnym z czasów powstań, którzy wyprowadzili go w momencie wyzwolenia obozu.