Paweł Kempka

Bohaterem odcinka jest Paweł Kempka (1886-1972) – polski prawnik i działacz narodowy, bliski współpracownik i przyjaciel Wojciecha Korfantego (szefa Wydziału Administracyjnego w Polskim Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu), współtwórca ustroju prawnego autonomicznego Województwa Śląskiego, posła do Sejmu Śląskiego trzech kadencji. W czasie II wojny światowej Kempka nie podpisał Volkslisty, za co został przez Niemców pozbawiony notariatu i całego majątku.