Paweł Kempka

Bohaterem odcinka jest Paweł Kempka (1886-1972) - polski prawnik i działacz narodowy, bliski współpracownik i przyjaciel Wojciecha Korfantego (szefa Wydziału Administracyjnego w Polskim Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu), współtwórca ustroju prawnego autonomicznego Województwa Śląskiego, posła do Sejmu Śląskiego trzech kadencji. W czasie II wojny światowej Kempka nie podpisał Volkslisty, za co został przez Niemców pozbawiony notariatu i całego majątku.

Wilhelm Patoń

Bohaterem odcinka jest Wilhelm Patoń (1901-1940) - uczestnik powstań śląskich i pracownik Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. Bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej Wilhelm Patoń zaangażował się w działalność wywiadowczą. W marcu 1939 roku został zatrzymany na granicy polsko-niemieckiej w Bytomiu. Przez ponad rok był przetrzymywany w niemieckich więzieniach. W listopadzie 1940 roku został ścięty na gilotynie w Berlinie-Plötzensee za szpiegostwo na ... Read More