Robert Kula

Bohaterem odcinka jest Robert Kula (1882-1950) – powstaniec śląski, katowicki radny miejski, członek Zarządu Głównego Związku Powstańców Śląskich. Już w czasie powstań śląskich słynął z bezkompromisowości, w jego domu wielokrotnie odbywały się rewizje niemieckiej policji. Szczególnie odznaczył się w trakcie III powstania w walkach o Górę św. Anny. Po powstaniach zadeklarowany piłsudczyk i przeciwnik Korfantego. Zarządzał restauracjami i hurtownią tytoniu w Nowej Wsi. W 1926 r. został radnym rady miejskiej w Katowicach. Aktywnie działał w organizacjach weteranów walk powstańczych, w latach 1924-1930 piastując stanowisko prezesa Związku Powstańców Śląskich na powiat katowicki oraz zastępcy skarbnika w Zarządzie Głównym ZPŚl. Mimo poparcia wyrażonego sanacji po przewrocie majowym, wielokrotnie występował przeciwko władzom ZPŚl, szczególnie za czasów prezesury Rudolfa Kornkego. W styczniu 1930 r. założył Śląski Blok Narodowy, stronnictwo popierające sanację i chroniące interesy ludności śląskiej. Cieszył się ogromnym szacunkiem środowiska powstańczego w Katowicach. Odznaczony m.in. orderem Virtuti Militari. Zmarł w 1950 roku.