Ludwik Szczygieł

Bohaterem odcinka jest Ludwik Szczygieł – wraz z braćmi Wiktorem i Tomaszem uczestniczył w I powstaniu śląskim, organizując oddział powstańczy w Urbanowicach. W okresie międzywojennym prowadził kuźnię w Lędzinach. W czasie II wojny światowej aresztowany i osadzony w obozach koncentracyjnych, najpierw w Dachau, a po 1940 roku w Auschwitz.