Tomasz Szczygieł

Bohaterem odcinka jest Tomasz Szczygieł (1884-1940) – wraz z braćmi uczestniczył w I powstaniu śląskim, organizując oddział powstańczy w Urbanowicach. Wielokrotnie represjonowany przez Grenzschutz, przetrwał jednak ze względu na dobrą opinię wśród lokalnej ludności. W roku 1921 Tomasz Szczygieł zaangażował się w prace plebiscytowe, a po zakończeniu plebiscytu wszedł w skład polskich organów władzy w Urbanowicach. W okresie międzywojennych prowadził ... Read More

Ludwik Szczygieł

Bohaterem odcinka jest Ludwik Szczygieł – wraz z braćmi Wiktorem i Tomaszem uczestniczył w I powstaniu śląskim, organizując oddział powstańczy w Urbanowicach. W okresie międzywojennym prowadził kuźnię w Lędzinach. W czasie II wojny światowej aresztowany i osadzony w obozach koncentracyjnych, najpierw w Dachau, a po 1940 roku w Auschwitz.