Karol Wackermann

Bohaterem odcinka jest Karol Wackermann (1879-1949) – działacz narodowy, wynalazca, aktywny uczestnik akcji plebiscytowej i III powstania śląskiego. Po przyłączeniu Świętochłowic do Polski zostaje naczelnikiem gminy. Witał także oddziały Wojska Polskiego wkraczające na teren miasta w czerwcu 1922 r. Po przewrocie majowym, ze względu na konflikt z władzami sanacyjnymi, usunięty ze stanowiska naczelnika gminy Świętochłowice. Po II wojnie światowej w obawie przed represjami ze strony komunistów zmuszony do zmiany nazwiska na Karol Wolny.