Henryk Jarczyk

Bohaterem odcinka jest Henryk Jarczyk (1889-1949) – uczestnik powstań śląskich i powstania wielkopolskiego, komisarz plebiscytowy, lekarz. Do szkoły powszechnej chodził w Podlesiu, a następnie w Mikołowie. Gimnazjum ukończył w Gliwicach, gdzie należał do konspiracyjnego, samokształceniowego Towarzystwa Tomasza Zana. W 1908 r. podjął studia medyczne we Wrocławiu, kontynuował je w Monachium i Lipsku, uzyskując w 1914 r. dyplom lekarza, a kilka lat później także tytuł naukowy doktora. W latach 1920–1921 kierował Polskim Podkomisariatem Plebiscytowym w Katowicach. Cudem uniknął śmierci po napadzie Niemców na siedzibę komisariatu. W latach 1924–1939 był dyrektorem Szpitala Spółki Brackiej w Katowicach. Po wybuchu II wojny światowej został internowany, a następnie wywieziony na Syberię. Udało mu się przedostać do armii gen. Andersa, z którą przeszedł szlak bojowy przez Iran, Palestynę, Afrykę Północną, Anconę, Bari i Monte Cassino, gdzie szefował służbom medycznym. Po wojnie w randze majora wylądował w Anglii. Do Polski wrócił w 1948 roku. Po powrocie założył i zorganizował szpital miejski w Siemianowicach Śląskich. Zmarł w sierpniu 1949 roku.