Maksymilian Wilimowski

Bohaterem odcinka jest Maksymilian Wilimowski (1886-1951) – doktor medycyny, działacz narodowy, organizator opieki lekarskiej w czasie powstań śląskich. W trakcie I powstania śląskiego sprawował opiekę lekarską nad obozami dla uchodźców z Górnego Śląska, prowadził Wydział Oświaty Komisariatu Rad Ludowych w Sosnowcu, wykładał na kursach sanitarnych PCK. W 1920 r. został kierownikiem Referatu Wychowania Fizycznego w Polskim Komisariacie Plebiscytowym. W III powstaniu śląskim objął stanowisko doradcy chirurgicznego Szefa Sanitarnego Wojsk Powstańczych. Kierował też Głównym Szpitalem Wojsk Powstańczych w Mysłowicach. W okresie 1922-39 pełnił funkcję ordynatora w katowickich szpitalach oraz był zastępcą członka Senatu RP IV kadencji.