Halina Stęślicka

Bohaterem odcinka jest Halina Stęślicka (1897-1956) – członkini Związku Towarzystw Polek i zarządu Chrześcijańskiej Demokracji, najmłodsza posłanka na Sejm RP I kadencji. Brała udział w trzech Powstaniach Śląskich. Kierowała również sekcją Towarzystw Kobiecych przy Polskim Komisariacie Plebiscytowym.