Kazimierz Kujawski

Bohaterem odcinka jest dr Kazimierz Kujawski (1895-1945) - lekarz, uczestnik III powstania śląskiego, w międzywojniu oficer Wojska Polskiego, działacz Związku Powstańców Śląskich i towarzystw lekarskich na Górnym Śląsku.