Kazimierz Kujawski

Bohaterem odcinka jest dr Kazimierz Kujawski (1895-1945) - lekarz, uczestnik III powstania śląskiego, w międzywojniu oficer Wojska Polskiego, działacz Związku Powstańców Śląskich i towarzystw lekarskich na Górnym Śląsku.

Maria Kujawska

Bohaterem odcinka jest Maria Kujawska (1893-1948) – lekarka, śląska działaczka społeczna i polityczna, jedna z pięciu posłanek na Sejm Śląski. Urodziła się w Raciborzu jako córka Wilhelma Raida, mistrza szewskiego i Berty z d. Jendrischek. Po ukończeniu szkoły średniej w 1915 roku wstąpiła na Wydział Medyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam pod wpływem grupy studentów polskich zafascynowała polską historią i kulturą. Wstąpiła ... Read More