Karol Kolebacz

Bohaterem odcinka jest Karol Kolebacz (1874-1961) - delegat powiatu raciborskiego na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 r., założyciel Polskiej Organizacji Wojskowej G. Śl. w Gorzycach, dowódca oddziału powstańczego w trakcie I powstania śląskiego. Po zakończeniu walk, w obawie przed niemieckimi represjami, Kolebacz musiał opuścić Górny Śląsk i osiedlić się w Wielkopolsce.