Karol Kolebacz

Bohaterem odcinka jest Karol Kolebacz (1874-1961) - delegat powiatu raciborskiego na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 r., założyciel Polskiej Organizacji Wojskowej G. Śl. w Gorzycach, dowódca oddziału powstańczego w trakcie I powstania śląskiego. Po zakończeniu walk, w obawie przed niemieckimi represjami, Kolebacz musiał opuścić Górny Śląsk i osiedlić się w Wielkopolsce.

Jan Kniszka

Bohaterem odcinka jest Jan Kniszka (1881-1945) – jeden z organizatorów Polskiej Organizacji Wojskowej G.Śl w Gorzycach, powstaniec śląski. Już od początku XX wieku aktywnie uczestniczył w życiu polskim na Śląsku. W swoim domu w Kraskowcu prowadził bibliotekę polską w ramach Towarzystwa Czytelni Ludowych, założył Towarzystwo Polsko-Katolickie św. Jacka, polski teatr i chór. Swoją działalnością narodową zwrócił na siebie uwagę władz ... Read More