Piotr Niedurny

Bohaterem odcinka jest Piotr Niedurny (1880-1920) – polski działacz niepodległościowy zakatowany przez niemiecki Grenzschutz. Pogrzeb Niedurnego był jednym z największych wydarzeń 1920 roku na Górnym Śląsku. Jak podają źródła: „Pogrzeb stał się wielką manifestacją polską. W niektórych miejscowościach pociągi nie mogły zabrać wszystkich ze stacji, tak tłumnie jechali oddać mu ostatnią posługę. Zebrało się ok. 30 tys. ludzi.”