Maksymilian Hager

Bohaterem odcinka jest Maksymilian Hager (1856-1918) – syn Szwajcara, Ignacego Hagera, i Polki, Marii Kwiatkowskiej. Studiował medycynę w Dorpacie, Wrocławiu oraz Gryfii, gdzie w 1884 roku uzyskał dyplom lekarza. Na Górny Śląsk przybył w roku 1898, najpierw do Pszczyny, po paru latach — w 1903 r. — przeniósł się do Zaborza (od 1905 r. włączonego do gminy zabrzańskiej). Od razu mocno zaangażował się w działalność propolską, agitując za wyborem Wojciecha Korfantego do Reichstagu w okręgu katowicko-zabrskim (rodzina wspomina, że był nieformalnym szefem sztabu jego kampanii w Zabrzu i okolicach). Był jedynym lekarzem Polakiem w Zabrzu. Nieodpłatnie leczył polskich robotników. Współtworzył wiele polskich organizacji na Górnym Śląsku, w tym Towarzystwo Lekarzy Polaków na Śląsku. W Zabrzu związany był też z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”, Towarzystwem Czytelni Ludowych i Bankiem Ludowym.