Jan Brandys

Bohaterem odcinka jest ks. Jan Brandys (1886-1970) – naczelny kapelan wojsk powstańczych, uczestnik wszystkich powstań śląskich (w III powstaniu śląskim w randze kpt. dowodził na froncie grupą dziergowicka w ramach Grupy „Południe” w walkach w powiecie strzeleckim). W okresie międzywojennym należał do współorganizatorów Związku Powstańców Śląskich, a w okresie II wojny św. był ścigany przez władze hitlerowskie. W czasie wojny kapelan Obozu WP w Coëtquidan, Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, a później szef Armii Polskiej na Wschodzie oraz III Korpusu Polskiego. Po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii, gdzie w listopadzie 1964 Prezydent RP na Uchodźstwie August Zaleski mianował go dziekanem generalnym.